img_head
KETUA DAN WAKIL KETUA

Profil Ketua Dan Wakil Ketua

Nama : BAKHTIAR, SH., MH.
NIP : 196904031993031003
Jabatan : Ketua
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV/b
Tempat Lahir : Mesjid Andene Mila
Tanggal Lahir : 03 April 1969
Nama : FAISAL MAHDI, SH., MH.
NIP : 197608212001121004
Jabatan : Wakil Ketua
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :