img_head
KETUA DAN WAKIL KETUA

Profil Ketua Dan Wakil Ketua

Nama : M. NAZIR, SH., MH.
NIP : 197110101993031002
Jabatan : Ketua
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV/b
Tempat Lahir : Aceh
Tanggal Lahir : 10 Oktober 1971
Nama : BAKHTIAR, SH., MH.
NIP : 196904031993031003
Jabatan : Wakil Ketua
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV/b
Tempat Lahir : Mesjid Andene Mila
Tanggal Lahir : 03 April 1969